0918.675.556 - 0919.686.191

Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ thuật cổ truyền Việt Nam là môn võ do chính người Việt Nam sáng tạo, vun đắp, tài bồi, gìn giữ, phát huy, truyền bá từ đời này sang đời khác. Võ thuật cổ truyền Việt Nam gồm những môn phái, võ phái, chi phái, gia phái với hệ thống quyền pháp, binh khí, binh thư, binh pháp, trận đồ tác chiến. Võ thuật cổ truyền Việt Nam là môn võ truyền thống mang đậm tính văn hóa, nghệ thuật đồng hành với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Vietnamese traditional martial arts (Võ thuật cổ truyền Việt Nam) have been practiced since ancient times, To many Vietnamese people they constitute a very familiar concept as they grew up in a culture that not only stressed the effectiveness of this particular martial arts system but also its great potential for promoting excellent health and vitality as well as opening up ways leading to spiritual fulfillment.

The term Vietnamese traditional martial arts encompasses a number of offensive and defensive fighting systems rooted deeply in Vietnamese philosophies. This classical system of Vietnamese martial arts is being practiced today by people of different races, cultures and religions. Vietnamese traditional martial arts consist of various forms of fighting skills such as empty hand, weapons as well as other fighting routines and unarmed combat techniques, especially close-combat skills.

20151015 184436

 

Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) là tổ chức chính quy hợp pháp, là ngôi nhà chung của những người yêu thích môn Võ cổ truyền Việt Nam trên toàn thế giới. Đại hội Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng và lớn nhất nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa cổ truyền, truyền thống yêu nước, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam cũng như góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trên thế giới.

World Federation of Vietnam Vocotruyen (WFVV) is an official legal institution, is home to people who like Vietnamese traditional martial arts worldwide. This congress of World Federation of Vietnam Vocotruyen is an important cultural event and the largest to preserve and promote traditional culture, traditions of patriotism, martial spirit of Vietnamese people as well as the preservation of traditional cultural values of the nation in the world.

lân sư rồng trưng vương

 

 


Tin hoạt động

Lớp Võ thuật cổ truyền
Lớp Võ thuật cổ truyền

Võ đường Trưng Vương là một trong những đơn vị có số lượng võ sinh tham gia tập luyện đông đảo. Võ đường nhận võ sinh mới thường xuyên qua các giờ...

Múa lân cho các sự kiện
Múa lân cho các sự kiện

Múa Lân là một môn nghệ thuật dân gian có nguồn gốc từ Trung Hoa, ra đời từ cách đây hơn 1.500 năm. Theo dấu chân của những người Hoa lập nghiệp trên...

Múa lân mừng khai trương
Múa lân mừng khai trương

Tại các công ty, doanh nghiệp, cửa hàng hay nhà hàng thường đánh dấu sự hoạt động của mình bằng màn múa lân hoành tráng, thu hút được sự chú ý của...